Gå rett til innhold

Alopecia areata

Hege fra Drammen med spesialtilpasset parykk Hege fra Drammen med spesialtilpasset parykk Hege fra Drammen med spesialtilpasset parykk

Alopeci och håravfall

Upplever du att du tappar håret fläckvis kan det hända att du har alopecia areata. Det här är en hårsjukdom som drabbar både kvinnor och män och hos de flesta varar håravfallet en period innan håret växer ut igen.

Alopeci i olika former

En del kan uppleva fläckvis håravfall, en autoimmun sjukdom i hårsäckarna som på fackspråk kallas alopecia areata. Denna form av håravfall förekommer oftast hos personer som i övrigt är helt friska och som har en sund och normal hårbotten. Ibland utvecklas sjukdomen på ett sådant sätt att den drabbade tappar allt hår på huvudet (alopecia totalis) eller all hårväxt på kroppen (alopecia universalis). Alopecia areata kan alltså påverka alla andra hårbevuxna delar av kroppen, inklusive ögonbryn, ögonfransar, skägg, armhålor och könshår. En del får även gropar i naglarna.

 

Kvinne med mørk, kortklipt parykk ser mot kamera
En ung kvinne med flekkvis hårtap forårsaket av alopecia areata

Alopecia areata – fläckvis håravfall

Alopecia areata är fläckvis håravfall som uppstår plötslig, ofta i ung ålder och förekommer hos såväl män som kvinnor. Tillståndet kan ofta innebära en allvarlig belastning för den egna självbilden och bidra till att man upplever sänkt livskvalitet. Fläckvis håravfall är relativt vanligt men risken att drabbas av det någon gång under livet ligger på knappt 2 %. Sjukdomsförloppet med fläckvis håravfall vid alopecia areata varierar mycket. Mer än hälften av de drabbade får tillbaka håret inom ett halvt till ett år. Återväxten tar som regel flera månader och det kan föreligga pigmentförändringar i det nya håret. Utsikterna till förbättring är mer osäkra i de fall då tillståndet varar i längre än ett år, när sjukdomen debuterar före puberteten eller när håravfallet är mycket utbrett. Ca 30–50 % av dem som blir bra drabbas senare av återfall.

Alopeci kan vara ärftligt

En autoimmun sjukdom innebär att kroppen bildar antikroppar och reagerar mot strukturer i den egna kroppen. Vid alopecia areata sker reaktionen endast i huden. Det bildas en slags inflammation i de djupa hudlagren som leder till att hårstråna lossnar.

Alopecia areata har en ärftlig komponent, men exat vad som gör att en del får besvär medan andra med samma arvsanlag inte får det är än så länge okänt. Miljöfaktorer, infektioner och psykisk stress kan antas vara utlösande faktorer hos utsatta personer. Man har kunnat påvisa att håravfall beroende på alopecia areata i vissa fall förekommer oftare hos personer med andra autoimmuna sjukdomar som diabetes, vitiligo (pigmentlösa fläckar på huden) och ämnesomsättningssjukdomar. Men de allra flesta med den här formen av håravfall är friska.

Hårlösa fläckar kan vara alopeci

Alopecia areata börjar ofta med en eller några få runda eller ovala hårlösa fläckar på ett par centimeter. Dessa blir gradvis större under loppet av några veckor. Även skägg, ögonbryn och ögonfransar kan drabbas. Tillståndet kan undantagsvis drabba hela hårbotten och kroppsbehåringen. Förloppet varierar kraftigt, men mer än hälften av patienterna får spontant håret tillbaka inom 6–12 månader. Återfall är dessvärre ganska vanligt och vissa förblir hårlösa i flera år. Som regel försvinner håret i ett eller flera runda eller ovala områden. Huden i dessa områden är helt slät och man kan inte se några synliga tecken på inflammation eller ärrbildning.

Diagnosen ställs baserat på håravfallets utseende. Enligt Norsk Helseinformasjon krävs det inte blodprov eller andra tester om det inte föreligger tecken på annan sjukdom. Vävnadsprov (biopsi) av huden i det hårlösa området görs först och främst för att kunna utesluta någon annan orsak till håravfallet. Är man vuxen och får enstaka kala fläckar centralt i hårbotten, inte längs hårfästet, är chansen stor att detta kommer normalisera sig. Dock finns det en risk att problemet återkommer. Hos pojkar med astma/allergi (atopisk sjukdom), som drabbas av håravfall som kryper från hårfästet i nacken och upp bakom öronen, är risken större för att det kan orsaka permanenta förändringar.

 

Julia, som har alopeci, skjuler hårtapet med en mørk parykk laget av norsk donorhår

Hitta lösningar som passar dig:

Alopeci och behandling

Det kan vara klokt att avvakta med behandling av fläckvis håravfall eftersom tillståndet för de allra flesta är självbegränsande. Mer än hälften av de drabbade blir bra utan behandling inom ett halvt till ett år. Det är många som får tillbaka sitt eget hår efter det första året, men i vissa fall kvarstår besvären. En minoritet drabbas av fullständigt håravfall på hela eller delar av kroppen. Det finns en rad olika behandlingsalternativ vid fläckvis hårlöshet, men hittills har inget utmärkt sig som bättre än de övriga. Sjukdomsförloppet vid hårlöshet kan ofta avslöja mer om hur tillståndet kommer att utvecklas än själva behandlingen

Behandlingsalternativen, som ordineras av läkare och hudläkare, är oftast användning av kortisonkrämer i det hårlösa området, eventuellt kortisoninjektioner lokalt i huden. Ämnet Minoxidil, som i vissa fall sätts in vid vanlig skallighet, har visat sig kunna ha viss effekt. Man har även provat på andra läkemedelsbehandlingar som immunhämmande läkemedel eller kortison i tablettform. Men för dem som får stora fläckar och långvariga besvär har man tyvärr i nuläget ingen enkel och säker medicinsk behandling att erbjuda. De behandlingsformer som möjligen kan ha effekt kan ofta ge oönskade biverkningar. Därför väljer man väldigt ofta att avstå från den typen av behandling.

En mann med naturlig hårdel ser mot kamera
Silje fra Haugesund poserer med parykk fra Apollo Hårsenter

Alopeci och peruker

Gemensamt för alla dessa behandlingsformer är att de har effekt för vissa, men inte för andra. I dagsläget föreligger det mycket lite forskning som kan underbygga effekten och det saknas helt forskningsdata som visar långtidseffekter. Eftersom det saknas bra medicinska behandlingsalternativ för alopecia areata måste de flesta använda egna copingstrategier, peruk och hårersättning för att kunna uppleva en förbättrad livskvalitet. Det är lätt att komma i kontakt med andra i samma situation genom det rikstäckande Alopeciförbundet i Sverige.

Ärftligt håravfall (androgen alopeci)

Detta är ett mycket vanligt tillstånd som med tiden drabbar 75 % av alla män och 20 % av alla kvinnor. Hos 5 % börjar håravfallet före 20-årsåldern. Hos män syns djupare vikar och flint. Håravfallet hos kvinnor är mer diffust.

Manligt håravfall kallas medicinskt för androgen alopeci och kännetecknas av vikar i tinningarna som blir allt djupare eller lite hår överst på hjässan. Denna form av håravfall berör 75 % av männen. För en del börjar processen direkt efter puberteten och runt 25 % av alla män under 30 år drabbas. Hälften av den manliga befolkningen upplever håravfall innan de har fyllt 60 år.

Androgen alopeci beror på arv och ökade androgennivåer (manliga könshormoner). Det finns inte mycket man göra för att reversera eller förhindra processen. För de person som tappar mycket hår kan detta vara en obehaglig upplevelse.

Ung mann med mellomblondt hår snakker i mobiltelefonen

Hitta lösningar som passar dig:

En eldre kvinne med grått hår smiler mot kamera

Håravfall till följd av alopecia mucinosa

Alopecia mucinosa är ett sällsynt inflammatoriskt tillstånd som kan drabba håret i hårbotten och på kroppen. Tillståndet kan orsaka håravfall både med och utan ärrbildning.

Mucinos hänför till en grupp sjukdomar där man får svampavlagringar i vävnaderna. Hos de allra flesta är sjukdomen idiopatisk d.v.s. att orsaken är okänd. I sällsynta fall kan sjukdomen vara sekundär och associerad med andra sjukdomar som lymfom och mycosis fungoides.

De typiska förändringarna vid alopecia mucinosa är ett utslag med små utväxter runt hårsäcksöppningarna. Sjukdomen är ofta fläckvis och fläckarna har en storlek om 1–5 cm. Mucinavlagringen leder här till en inflammatorisk process som kan leda till håravfall och ärr. Tillståndet drabbar framförallt hårbotten, ansiktet och halsen. Sjukdomen kan dock drabba alla områden av huden och är förknippad med klåda och sveda i huden. En del förlorar även svettproduktionen i de drabbade områdena.

Diagnosen ställs av hudläkare efter undersökning av huden. Man tar som regel ett hudprov från de drabbade områdena och genom hudprovet fastställs mucinavlagringen. Detta bekräftar diagnosen.

Bra lösningar för fläckvis håravfall

Du är välkommen till en oförpliktigande konsultation hos ditt närmaste Apollo Hårcenter. Då kommer du att få träffa en engagerad, professionell och modemedveten hårspecialist som förstår din situation. Vi vet vad som kan göras och vilka lösningar som kan uppfylla dina önskemål och behov.  På så vis kan vi hjälpa dig som lider av fläckvis håravfall.

Tenåringsjente med kort, mørkt hår smiler til seg selv i speilet

Hitta lösningar som passar dig:

Få hjelp og støtte fra Alopeciaforeningen Norge

Å slite med alopecia areata kan være vanskelig. Alopeciaforeningen Norge har mye informasjon og gode støttetjenester.