Alopecia areata

Har du drabbats av fläckvis håravfall kan det hända att du har alopecia areata. Sjukdomen drabbar både män och kvinnor och hos de flesta varar håravfallet en tid för att senare upphöra och håret kommer tillbaka.

Portrett av ung kvinne uten hår på hodet. Hun har på seg en beige topp.

Fläckvist håravfall (alopecia areata)

 

Några kan uppleva fläckvist håravfall, en autoimmun sjukdom i hårsäckarna som på fackspråk kallas alopecia areata. Denna form av håravfall uppträder oftast hos personer som annars är helt friska och som har en sund och normal hårbotten. I vissa fall utvecklar sjukdomen sig på ett sådant sätt att du kan uppleva att tappa allt hår på huvudet (Alopecia totalis), eller all hårväxt på kroppen (Alopecia universalis). Alopecia areata kan alltså påverka alla andra behårade delar av kroppen inkluderat ögonbryn, ögonfransar, skägg, armhålorna och könsorgan. En del får också gropar i naglarna.

 

Alopecia areata är fläckvist håravfall som uppstår plötsligt, ofta i ung ålder, och förekommer både hos män och kvinnor. Tillståndet kan ofta innebära en allvarlig belastning för den egna självbilden och en upplevelse av reduserad livskvalitet. Fläckvist håravfall är relativt vanligt, men risken för att drabbas av detta en eller annan gång i livet är knappa 2%. Förloppet av det fläckvisa håravfallet med alopecia areata varierar mycket. Mer än hälften av de som drabbas, får håret tillbaka inom loppet av ett halvt till ett år. Återväxten tar som regel flera månader, och det kan föreligga pigmentförändringar i det nya håret. Utsikterna till förbättring är mer osäkra där tillståndet varar längre än ett år, när sjukdomen startar före puberteten, eller när håravfallet är mycket utbrett. Ca. 30–50 % av dem som blir bra får senare återfall av samma sjukdom.

 

En autoimmun sjukdom innebär att kroppen bildar antikroppar och reagerar mot strukturer i den egna kroppen. Vid alopecia areata sker reaktionen uteslutande i huden. Det bildas en slags inflammation i de djupa lagren av huden som leder till att håren tappar fästet. Tillståndet alopecia areata har en ärftlig komponent, men vad som gör att några får besvär medan andra med de samma arvsanlag inte får besvär, vet man ännu inte. Miljöfaktorer, infektioner och psykisk stress kan antas vara utlösande faktorer hos personer som är utsatta. Det har visat sig att håravfall beroende på alopecia areata i vissa fall finns oftare hos personer med andra autoimmuna sjukdomar som sockersjuka, vitiligo (pigmentlösa fläckar på huden) och ämnesomsättningssjukdomar. Men de allra flesta med denna typ av håravfall är friska!

 

Alopecia areata börjar ofta med en eller några få myntstora, runda eller ovala hårlösa fläckar, som gradvis blir större inom loppet av några veckor. Skägg, ögonbryn och ögonfransar kan också bli utsatta. Tillståndet kan undantagsvis drabba hela hårbotten och kroppsbehåringen. Förloppet varierar mycket, men mer än hälften av patienterna får håret spontant tillbaka inom 6 till 12 månader. Återfall är dessvärre ganska vanligt, och vissa förblir hårlösa i flera år. Vanligtvis försvinner håret i ett eller flera cirkulära eller ovala områden. Huden här är helt slät, och det finns inga synliga tecken till inflammation eller ärrbildning.

 

Diagnosen ger sig själv utifrån håravfallets utseende. Det är enligt Norsk Helseinformasjon inte nödvändigt med blodprov eller andra tester om det inte finns tecken på annan sjukdom. Vävnadsprov (biopsi) av huden i det hårlösa området är först och främst för att kunna utesluta annan orsak till håravfallet. Är man vuxen och får enstaka fläckar centralt i hårbotten, inte längs hårfästet, är chansen stor för att detta normaliserar sig. Det finns dock en risk för att problemet upprepar sig. Hos pojkar med astma/allergi (atopisk sjukdom), som upplever håravfall som kryper från hårfästet i nacken och upp bakom öronen, är risken större för att det kan ge permanenta förändringar.

 

Det kan vara förnuftigt att avvakta med behandling av fläckvist håravfall eftersom tillståndet för de allra flesta är självbegränsande. Mer än hälften blir bra utan behandling inom loppet av 1/2–1 år. Det är många som får tillbaka sitt eget hår efter det första året. Men i några fall blir problemen bestående. Hos ett fåtal utvecklas fullständigt håravfall på hela eller delar av kroppen. Det finns en rad olika behandlingsalternativ vid fläckvist håravfall, men det är hittills ingen som utmärker sig som bättre än de andra. Sjukdomsförloppet med hårlösheten har ofta mer att säga om hur tillståndet kommer att utveckla sig än om själva behandlingen.

 

Behandlingsalternativen som föreslås av läkare och hudläkare är oftast användning av kortisonkrämer på det hårlösa området, eventuellt lokal insprutnting av kortison i huden. Ämnet Minoxidil, som ibland provas ut vid vanlig skallighet, har visat sig kunna ha en viss effekt. Andra medicinska behandlingar som bland annat användning av immundämpande medel, eller kortison i tablettform, är också beprövat. Men hos de som får stora fläckar och långvariga besvär finns det hittills ingen enkel och säker medicinsk behandling. De behandlingsformer som möjligen kan ha effekt, brukar ofta också kunna ge oönskade biverkningar. Därför väljer man mycket ofta att avstå från denna typ av behandling.

 

Gemensamt för alla dessa behandlingsformer är att de har effekt hos några, men inte hos andra. Det föreligger i dag lite forskning som kan stödja effekten, och det saknas helt forskningsdata som visar långtidseffekter. Eftersom det saknas goda medicinska behandlingsalternativ för alopecia areata tvingas de flesta att hitta egna lösningar, peruk och hårersättning för att kunna få tillbaka upplevelsen av en bättre livskvalitet. Det är lätt att nå andra i samma situation genom den landsomfattande Alopeciaforeningen i Norge och/eller i Sverige.

 

Prata med en hårspecialist.

Våra hår- och hårbottensspecialister kan mycket om alopecia.

 

 

Ärftligt håravfall (androgen alopeci)

Detta är ett mycket vanligt tillstånd som drabbar 75 % av män och 20 % av kvinnor. Hos 5 % börjar håravfallet innan 20-årsåldern. Hos män ses höga vikar och måne. Håravfall hos kvinnor är mer diffust.

 

Manligt håravfall kallas medicinskt för androgen alopeci och kännetecknas ofta av ökande vikar eller lite hår på toppen av huvudet. Denna form för håravfall berör 75 % av män. Processen startar för några direkt efter puberteten, och berör 25 % av alla män under 30 år. Hälften av den manliga befolkningen upplever håravfall före 60 års ålder.

 

Androgen alopeci beror på arv och ökade androgennivåer (manliga könshormoner). Det är lite man kan göra för att bromsa eller förhindra processen. För de som upplever att tappa mycket hår kan detta vara en obehaglig upplevelse.

 

Håravfall till följd av alopecia mucinosa

Alopecia mucinosa är en sällsynt inflammationstillstånd som kan drabba håren i hårbotten och på kroppen. Tillståndet kan ge håravfall både med och utan ärrbildning.
 

Mucinose hänvisar till en grupp sjukdomar där man får en avlagring av mucin i huden. Hos de allra flesta är sjukdomen idiopatisk – att man inte vet orsaken. I vissa fall kan sjukdomen vara sekundär – och assossierad med andra sjukdomar som lymfcancer och Mycosis fungoides.

De typiska förändringarna vid Alopecia mucinosa är ett område med små utväxter centrerade runt öppningen av hårsäcken. Sjukdomen är ofta fläckvis och fläckarna har en storlek från 1-5 centimeter. Avlagring av mucin leder här till en inflammationsprocess som kan leda till håravfall och ärr. Tillståndet drabbar särskilt hårbotten, ansiktet och halsen. Sjukdomen kan emellertid drabba alla områden av huden, och är assossierat med klåda och sveda på huden. Några mister också svettproduktionen i områderna.
 

Diagnosen ställs av hudläkare efter undersökning av huden. Man tar som regel ett hudprov från områderna som är drabbade, och hudproven kommer att visa avlagring av mucin. Detta bekräftar diagnosen. 

 

 

Det finns bra lösningar för obefläckad håravfall

Du är välkommen till Apollo Hårcenter. Då möter du en engagerad, professionell och modemedveten hårspecialist som förstår din situation. Vi vet vad som kan göras och vilka lösningar som kan möta dina önskemål och behov. På så sätt kan vi hjälpa dig som lider av håravfall.